Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư phụ (1)[ChanhKien.org]

 

Đệ tử Đại Pháp tại Toronto cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp một nhà ba người tại Hamilton, Canada cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Tạ ân Sư tôn từ bi khổ độ!

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Tây Ban Nha kính mừng ngày sinh nhật của Sư tôn từ bi vĩ đại và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Đan Mạch cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Khắp nơi nhiệt liệt chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Nhiệt liệt chào mừng 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới!

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Đan Mạch kính thư

Ngày 13 tháng 5 năm 2022

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Ả Rập Xê-út kính mừng ngày sinh nhật của Sư tôn từ bi vĩ đại!

Tạ ân Sư tôn từ bi khổ độ! Khắp nơi nhiệt liệt chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Đại Pháp khấu đầu hợp thập!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Tổ điện thoại Trung tâm thoái Đảng toàn cầu DHT cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13.5!

Tạ ơn Sư tôn từ bi khổ độ! Các đệ tử sẽ trân quý quãng thời gian được đồng tại với Sư tôn, trân quý cơ duyên vạn cổ này, học Pháp tốt, hướng nội tìm bản thân, nghiêm túc làm tốt ba việc, làm một sinh mệnh vị tha, buông bỏ tự ngã phối hợp với nhau thật tốt, ngược dòng mà lên, dù biết khó tiến lên, thực hiện mục đích khi đến thế gian, chỉ mong Sư tôn cười!

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Đệ tử Đại Pháp Tổ thẩm duyệt ghi âm khuyên tam thoái cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ.

Khắp nơi nhiệt liệt chào mừng 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp nền tảng DHT Tổ điện thoại toàn cầu kính mừng sinh nhật Sư tôn.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp (Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân) Tổ hạng mục hải ngoại kính mừng sinh nhật Sư tôn từ bi vĩ đại!

Khắp nơi nhiệt liệt chào mừng 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Tạ ân sự phổ độ của Sư tôn!

Các đệ tử sẽ càng thêm trân quý thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, cố gắng làm tốt trang web Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân, mong sao trang web tự động vượt tường lửa Github (https://github.com/yntd/changchunzx) nở rộ khắp Trung Quốc Đại Lục, cứu độ những sinh mệnh đáng quý nơi đó.

Thời kỳ cuối của mạt kiếp xuất hiện dị tượng, đây cũng là thời khắc các đệ tử Đại Pháp đang thực hiện thệ ước của mình, là thần thánh nhất, là thời khắc tráng lệ nhất. Bởi vì thời khắc này là thời khắc cứu độ chúng sinh một cách toàn diện.

Các đệ tử tinh tấn không lùi, quyết không thoái chí! Cảm ơn Sư tôn! Cảm ơn Sư tôn!

Hợp thập!

Đệ tử Đại Pháp miền Trung nước Mỹ chúc mừng sinh nhật Sư tôn.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Căn hộ cho người cao tuổi ở St. Louis, nước Mỹ chúc mừng sinh nhật Sư tôn!

Gia đình đệ tử Đại Pháp ở Phật Sơn, Quảng Đông, sống tại nước Mỹ kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ.

Gia đình gồm 8 đệ tử Đại Pháp ở San Francisco, nước Mỹ chúc mừng sinh nhật Sư tôn từ bi vĩ đại.

Khắp nơi nhiệt liệt chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13-5.

Đệ tử Đại Pháp từ Quận Cam, New York, nước Mỹ kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Đại Pháp từ Quận Cam, New York, nước Mỹ kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Midtown, New York, nước Mỹ kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Đại Pháp từ Quận Cam, New York, nước Mỹ kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Đại Pháp từ Quận Cam, New York, nước Mỹ kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Đại Pháp từ Quận Cam, New York, nước Mỹ kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Đại Pháp từ Quận Cam, New York, nước Mỹ kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ đảo Saipan, nước Mỹ kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ.

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và 30 năm Đại Pháp hồng truyền.

Các đệ tử Đại Pháp dũng mãnh tinh tấn, trợ Sư cứu chúng sinh. Cảm ơn Sư tôn Phật ân hạo đãng.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp từ đoàn múa lân Ánh Đường ở New York kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp của nhóm học Pháp ở Upstate New York chúc mừng sinh nhật Sư tôn! Khắp nơi cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Đại Pháp từ Upstate New York kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Tổ gọi điện giảng chân tướng ở Đức kính chúc mừng sinh nhật Sư phụ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp!

Đệ tử Đại Pháp ở Tây Ban Nha kính chúc sinh nhật Sư tôn từ bi vĩ đại và mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Phần Lan cung chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ. Khắp nơi cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Cảm tạ Sư phụ.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/274997Ngày đăng: 14-05-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.