Loạt bài: Điều nhìn thấy khi thiền định: Đại chiến với bộ xương rồng