Giọng nữ đơn ca: kính dâng lên Sư tôn vĩ đại — Thánh Chủ Thánh Vương

Lời: Thiên Thụy

Nhạc: Như Sơ

Biểu diễn: Đức Âm

 

[ChanhKien.org]

 

Chủ của Chân lý
Vương của Chân lý
Chủ của trời, Chủ của đất, Chủ của thương khung.

Chủ của quang minh
Vương của quang minh
Phóng ánh hào quang khắp vũ trụ.

Thánh Chủ Thánh Vương
Vô thượng Pháp Vương
Xoay chuyển Pháp Luân, xoay chuyển Pháp Luân
Quy chính lại trời, quy chính lại đất, quy chính lại thương khung.

Chủ của vĩ đại
Vương của vĩ đại
Pháp Luân xoay chuyển sáng rực rỡ.

Chủ của lý tưởng
Vương của lý tưởng
Dẫn lối chúng sinh lên thiên thượng.

Thánh Chủ Thánh Vương
Chí Tôn Pháp Vương
Xoay chuyển Pháp Luân, xoay chuyển Pháp Luân
Trời mới, đất mới, vạn vật đều mới.

Chủ của chân lý
Vương của chân lý
Chủ của trời, Chủ của đất, Chủ của thương khung.

Chủ của Thần Thánh
Vương của Thần Thánh
Chủ của vạn Chủ
Vương của vạn Vương
Thánh Chủ Thánh Vương

Pháp Luân Thánh Vương
Xoay chuyển Pháp Luân, xoay chuyển Pháp Luân
Pháp Luân xoay chuyển không ngừng, thiên địa nhân gian cùng được trường cửu.

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/256560