Tranh thủy mặc: Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Tịnh liên, Mai khai xuân mãn viênTác giả: Chính Tâm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111109Ngày đăng: 02-02-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.