Hội họa: Pháp quang chiếu diệu, Truyền phúc âm, Phổ thiên đồng khánhTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Pháp quang chiếu diệu

Truyền phúc âm

Phổ thiên đồng khánh

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/110811Ngày đăng: 23-11-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.