Tranh Trung Quốc: “Tống phúc quy lai”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Viết trong bức tranh:

Hàn phong thập lý tống phúc quy,
Dao vọng thiên gia tận sinh huy.

Tạm dịch:

Giữa gió lạnh mười dặm đưa may mắn trở lại,
Nhìn nghìn nhà từ xa tận sức tỏa hào quang.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/12/21/79348.htmlNgày đăng: 13-10-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.