Nhạc hòa tấu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” (1)

[Chanhkien.org]

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
Sáng tác: Đệ tử Đại Pháp
Diễn tấu: Đệ tử Đại Pháp
Ca phổ: [pdf] (240kb)

Lời bài hát:

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Pháp Luân Đại Pháp thị chính Pháp,
Phật quang phổ chiếu.

Nghe Online (Real) | Download (Real)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2002-8-17-falundafaisgood6.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/gangqinqu/2002/0817/18184.html