Chính giải khải thị từ «Khải Huyền» (4): Thư gửi hội thánh Pergamos

Tác giả: Bạch Ca

[Chanhkien.org] Từ tiết 12 đến tiết 17 chương 2 «Khải Huyền» nói về chỉ dẫn của Chúa Jesus trong thư gửi hội thánh Pergamos.

2:12 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Pẹc-ga-mum: Đấng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén phán thế này:”

2:13 “‘Ta biết nơi các ngươi ở, đó là nơi Sa-tan đặt ngai của nó. Thế nhưng các ngươi vẫn giữ vững danh Ta và không chối bỏ đức tin nơi Ta, ngay cả trong ngày An-ti-pa, nhân chứng trung thành của Ta bị giết giữa các ngươi, tức nơi Sa-tan ở”.

2:14 “Nhưng có vài điều Ta trách ngươi, ấy là một số người ở đó còn giữ sự dạy dỗ của Ba-la-am, kẻ đã bày cho Ba-lác đặt cớ vấp ngã trước mặt các con cái I-sơ-ra-ên, dụ dỗ họ ăn của cúng thần tượng và phạm tội gian dâm”.

2:15 “Tương tự, ngươi cũng có những người giữ theo sự dạy dỗ của những kẻ theo Ni-cô-la”.

2:16 “Vậy hãy ăn năn; nếu không, Ta sẽ đến với ngươi một cách nhanh chóng, và Ta sẽ dùng thanh gươm nơi miệng Ta giao chiến với chúng.'”

2:17 “Ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng Ta sẽ cho người ấy man-na được giấu kín, và Ta sẽ cho người ấy một viên sỏi trắng, trên viên sỏi đó có ghi một tên mới, mà ngoài người nhận ra, không ai biết”.

Pẹc-ga-mum (Pergamos) là trung tâm tôn giáo của Đế quốc La Mã xưa, nhưng đây lại là nơi sùng bái Hoàng đế La Mã, bởi vậy đối với Cơ Đốc giáo thì đây chính là đại biểu của ma giáo. Đảng cộng sản là lực lượng của ác quỷ Sa-tăng tại nhân gian, bởi vậy nó chính là ma giáo mà tín đồ Cơ Đốc ngày nay đề phòng. Do đó Chúa Jesus mới dùng “Pergamos” để ám chỉ các tín đồ Cơ Đốc tại vương quốc ma quỷ Trung Quốc trong đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ.

Trung Quốc Đại Lục dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính là vương quốc ma quỷ (chi tiết xem bài Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (3): Vương quốc ma quỷ trên Chánh Kiến Net). “Ta biết nơi các ngươi ở, đó là nơi Sa-tan đặt ngai của nó“. Câu này đã chỉ rõ những người thuộc loại “Pergamos” là đang sinh sống ở Trung Quốc Đại Lục.

“An-ti-pa” (Antipas), bản ý là phản đối hết thảy, như vậy “nhân chứng trung thành trong những ngày An-ti-pa” chính là những đệ tử Đại Pháp bị cựu thế lực an bài bức hại đến chết trong đại hoạn nạn thời mạt kiếp, trong đó có những người từng là đệ tử Chúa Jesus. Đây chính là những linh hồn được nhắc tới trong tiết 9 chương 6 «Khải Huyền»: “Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có các linh hồn của những người đã bị giết vì Đạo của Đức Chúa Trời và vì lời chứng mà họ giữ vững“.

Đối với “Pergamos”, Chúa Jesus có ba điều trách như sau:

(1) “Thế nhưng các ngươi vẫn giữ vững danh Ta và không chối bỏ đức tin nơi Ta, ngay cả trong ngày An-ti-pa, nhân chứng trung thành của Ta bị giết giữa các ngươi, tức nơi Sa-tan ở“. Câu này thoạt nghe thì như lời tán dương, nhưng thực ra đây là Chúa Jesus trách những tín đồ Cơ Đốc nhìn đệ tử Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại đến chết mà vẫn dửng dưng, lại còn kiên thủ danh Chúa Jesus, mà không chịu đi tìm Cứu Thế Chủ chân chính.

(2) “Nhưng có vài điều Ta trách ngươi, ấy là một số người ở đó còn giữ sự dạy dỗ của Ba-la-am, kẻ đã bày cho Ba-lác đặt cớ vấp ngã trước mặt các con cái I-sơ-ra-ên, dụ dỗ họ ăn của cúng thần tượng và phạm tội gian dâm“. “Ba-la-am” (Balaam) là một nhà tiên tri trong Cựu Ước, ở bề mặt ông ta làm theo lời khải thị của Chúa, nhưng thực ra ông ta đã nhận chỉ dẫn của ma quỷ và giúp kẻ thù của người Israel để hại người Israel. Ở đây, «Khải Huyền» dùng “Balaam” để ám chỉ “giáo hội tam tự” do ĐCSTQ thống trị. “Giáo hội tam tự” chính là “Balaam”, nó giương lên chiêu bài độc lập, nhưng thực chất là câu kết với đại hồng long ĐCSTQ, tức ác quỷ Sa-tăng để hại tín đồ, và dẫn tín đồ hướng về ác quỷ Sa-tăng tại vương quốc ma quỷ Trung Quốc. Nó kỳ thực là chiếu theo chỉ dẫn của ma quỷ ĐCSTQ mà hành sự, chứ không dẫn tín đồ Cơ Đốc hướng về Cứu Thế Chủ.

(3) “Tương tự, ngươi cũng có những người giữ theo sự dạy dỗ của những kẻ theo Ni-cô-la“. Tại vương quốc ma quỷ Trung Quốc, “những kẻ theo Ni-cô-la” chính là những mục sư của “giáo hội tam tự”. Những mục sư này tại hành vi thì giống như “Ephesus”, nhưng thực chất là mê hoặc tín đồ, mượn danh Chúa Jesus để dẫn tín đồ hướng về ác quỷ Sa-tăng.

Vậy hãy ăn năn“, đây là lời cảnh cáo của Chúa Jesus đối với những kẻ phục tùng “Ba-la-am” và “những người giữ theo sự dạy dỗ của những kẻ theo Ni-cô-la”.

Tại thư gửi hội thánh Pergamos trong «Khải Huyền», Chúa Jesus đã nói rõ rằng “Ai có tai hãy nghe“.

Ghi chú: Để hiểu được “Thư gửi bảy hội thánh” cũng như toàn bộ nội dung «Khải Huyền», mời quý độc giả đọc loạt bài Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền».

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/5/29/74204.html