Chính giải khải thị từ «Khải Huyền» (3): Thư gửi hội thánh Smyrna

Tác giả: Bạch Ca

[Chanhkien.org] Từ tiết 8 đến tiết 11 chương 2 «Khải Huyền» nói về chỉ dẫn của Chúa Jesus trong thư gửi hội thánh Smyrna.

2:08 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-na: Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng, Đấng đã chết và đã sống lại, phán thế này:”

2:09 “‘Ta biết cơn hoạn nạn và cảnh nghèo khó của ngươi, mặc dù ngươi giàu có. Ta cũng biết lời vu khống của những kẻ tự xưng là người Do-thái, mà kỳ thật không phải, nhưng chúng là những kẻ thuộc về hội đường của Sa-tan”.

2:10 “Đừng sợ mọi gian khổ các ngươi sắp chịu. Kìa, Ác Quỷ sắp quăng một vài người trong các ngươi vào tù để thử các ngươi, và các ngươi sẽ chịu hoạn nạn trong mười ngày. Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão của sự sống.'”

2:11 “Ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng sẽ không bị sự chết thứ hai làm hại.”

Si-miệc-na (Smyrna) được xưng là thành phố “chết đi sống lại”, bởi vậy Chúa Jesus mới dùng “Smyrna” để ám chỉ những học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị Sa-tăng đại hồng long (con rồng đỏ Trung Cộng) đưa vào “lớp chuyển hóa” để tiến hành bức hại. Những học viên Pháp Luân Công này phải trải qua khảo nghiệm giống như “chết đi sống lại” vậy. Trong số các học viên Pháp Luân Công này, có một bộ phận từng là đồ đệ của Chúa Jesus năm xưa, nay chuyển sinh đến Trung Quốc để trở thành đệ tử Đại Pháp.

Để bức hại các học viên Pháp Luân Công không cấu thành điều kiện kết án, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng hình thức “lớp chuyển hóa” với mưu đồ cưỡng chế đệ tử Đại Pháp từ bỏ tín ngưỡng. “Lớp chuyển hóa” không có cùng hình thức với giam ngục, nhưng những đệ tử Đại Pháp bị đưa vào “lớp chuyển hóa” cũng chịu bức hại giống các đệ tử bị giam ngục, đó là bị tước đoạt hết tất cả tự do thân thể. (thông tin chi tiết về “lớp chuyển hóa” xin xem tại trang Minh Huệ Net). Những đệ tử Đại Pháp nào bị đưa vào “lớp chuyển hóa” phải kinh qua khảo nghiệm sinh-tử, phải có thể vứt bỏ sinh-tử, mới có thể điềm nhiên bước ra khỏi “lớp chuyển hóa”, cũng giống thành phố Smyrna vậy.

Tiết 9 chương 2 «Khải Huyền» viết: “Ta cũng biết lời vu khống của những kẻ tự xưng là người Do-thái, mà kỳ thật không phải, nhưng chúng là những kẻ thuộc về hội đường của Sa-tan“. Những kẻ tự xưng là “người Do Thái” này chỉ những người bán rẻ đồng tu, giúp đỡ tà ác trong “lớp chuyển hóa”. Những người này ở bề mặt tự xưng là đệ tử Đại Pháp, thậm chí có thời kỳ còn biểu hiện là đệ tử Đại Pháp rất kiên định, vì hồng truyền Đại Pháp mà làm rất nhiều công tác, nhưng kỳ thực họ là cùng một phe với ác quỷ Sa-tăng. Kể từ ngày 20/7/1999 khi đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ bắt đầu, xác thực là xuất hiện một số “người Do Thái” này, thế nhưng Cứu Thế Chủ từ bi hồng đại muốn cứu độ hết thảy chúng sinh, do đó chỉ cần những “người Do Thái” này có thể thanh tỉnh ra, vãn hồi tổn thất gây ra cho Đại Pháp trong quá khứ, thì Cứu Thế Chủ vẫn cứu độ họ.

Tiết 10 chương 2 «Khải Huyền» nói rằng những đệ tử Đại Pháp bị đưa vào “lớp chuyển hóa” chỉ cần làm được “không sợ”, thì thời gian bức hại chỉ có “mười ngày” thôi. Sau mười ngày, họ tất nhiên sẽ được thả ra, thế nhưng điều kiện cần là phải “không sợ” (Fear none of those things), và niềm tin đi theo Cứu Thế Chủ phải là “trung tín cho đến chết” (faithful unto death). “Trung tín” là đức tin không lay động, kiên định đi theo Cứu Thế Chủ. Từ ngày 20/7/1999 cho đến nay, số đệ tử Đại Pháp “trung tín cho đến chết” có thể nói là đâu đâu cũng có.

Tại thư gửi hội thánh Smyrna trong «Khải Huyền», Chúa Jesus đã nói rõ rằng “Ai có tai hãy nghe“.

Ghi chú: Để hiểu được “Thư gửi bảy hội thánh” cũng như toàn bộ nội dung «Khải Huyền», mời quý độc giả đọc loạt bài Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền».

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/5/17/74203.html