Hội họa Trung Quốc: “Chính Thần bên Pháp Luân”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Dưới đây là hai tác phẩm mỹ thuật do một đệ tử Đại Pháp vẽ. Chủ đề là “Chính Thần bên Pháp Luân”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/10/15/18898.html
http://pureinsight.org/node/1734Ngày đăng: 02-04-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.