Hoa Ưu Đàm nở tại nhà học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc (Ảnh)

Tác giả: Đông Phương

[Chanhkien.org] Dưới đây là chùm ảnh hoa Ưu Đàm Bà La nở tại nhà học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) ở Trung Quốc. Các bức ảnh do đệ tử Đại Pháp chụp được.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/2/12/71804.html