Tác phẩm nhiếp ảnh chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp: “Đệ tử Đại Pháp”Tác giả: Lina

Tác phẩm nhiếp ảnh ‘Đệ tử Đại Pháp’.

[Chanhkien.org] Bức ảnh này chụp một học viên Pháp Luân Công ngồi phát chính niệm trên một tảng đá với điểm chụp ở thấp hơn; điều này khiến bức ảnh có một hàm nghĩa sâu sắc hơn, đồng thời tạo cảm giác uy nghiêm và vĩ đại. Nó cho người xem một ấn tượng tốt ngay từ ban đầu.

Điểm thiếu sót duy nhất của bức ảnh này là điểm gặp nhau của hai ngọn núi lại nằm ngay ở cổ người học viên. Đây là một thứ gì đó nên tránh. Rất quan trọng khi duy trì sự hài hòa giữa nhân vật chính và bối ảnh, hay sự hài hòa giữa bố cục và chủ đề.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/10/4/34086.html
http://pureinsight.org/node/3394


Ngày đăng: 09-01-2011