Tranh của đệ tử Đại Pháp: “Món quà”

[Chanhkien.org] Lời ban biên tập: Một loạt các bức tranh của học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ được trưng bày tại các phòng tranh trên khắp thế giới. Chánh Kiến Net sẽ giới thiệu những tác phẩm này kể từ hôm nay. Xin gửi phản hồi và yêu cầu của bạn về thông tin trưng bày tới [email protected]

Tranh sơn dầu “Món quà” của Kathleen Gillis, “32 x 58”, 2006.

Tranh sơn dầu “Món quà” của Kathleen Gillis, “32 x 58”, 2006.

Khi các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng tại Manhattan, một tiểu đệ tử Pháp Luân Công đã tặng cho một cụ bà món quà là bông sen giấy mà em tự gấp để bày tỏ lòng thiện tâm. Em hy vọng rằng những người biết được chân tướng sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Dịch từ:

http://big5.zhengjian.org/articles/2008/5/19/52933.html