Tranh của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp: “Thệ ước”

Tranh sơn dầu: "Thệ ước” của Trần Tiếu Bình, Đổng Tích Cường và Tingyin Shi (79in X 47in), 2003

Chanhkien.org] Các vị Thần tiên thuộc nhiều chủng Thần và văn hóa khác nhau trong bức tranh này đang trên đường xuống hạ giới để làm trọn thệ ước của họ, đó là ‘trợ Sư Chính Pháp’. Một Pháp Luân lớn đang xoay chuyển bên trên các vị Thần. Thần thái họ đầy vẻ uy nghiêm và tường hòa khi biết rằng họ đang hoàn thành thệ ước vĩ đại, đó là trợ giúp Đức Phật Chủ trong Chính Pháp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

Lời bình thêm của người giới thiệu triển lãm tranh:

Bức tranh này dùng cả kỹ thuật của hội họa phương Đông và phương Tây, với hơn một họa sĩ tham dự vào việc sáng tạo. Những chiếc áo choàng rất đẹp với màu trong suốt mang tính chất siêu phàm thoát tục. Cưỡi trên những toà sen và đi theo hình ngọn sóng, họ trông rất khác nhau, nhưng đều có ít nhất một vài điểm chung: sự can đảm của Thần, trái tim khoan dung, và thệ ước cần thực hiện. Tác phẩm này lấy cảm hứng từ một truyền thuyết cổ. Tất cả các sinh mệnh này đều đến từ nhiều thiên quốc khác nhau, những nơi thật huy hoàng và tuyệt diệu, nhưng họ đã có thệ ước để tới đây, với đầu não bị tẩy đi, và không biết họ đến từ đâu nữa, để tiến nhập vào cõi mê, với nguy cơ không thể tìm đường trở về nhà. Sứ mệnh mà họ đã thề: tới đây để giúp cứu độ chúng sinh và để chính lại vũ trụ, khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp trở lại.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/12/17/30355.html
http://pureinsight.org/node/2779