Hoạt họa: Tháp chuông

Tác giả: Wattano Bo

[Chanhkien.org]

Diệt trừ hắc thủ

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4223