Tranh của đệ tử Đại Pháp: “Thảm kịch tại Trung Quốc”

Tranh sơn dầu "Thảm kịch tại Trung Quốc" của họa sĩ Lý Viên, năm 2004.

[Chanhkien.org] Một người vợ khóc bên cạnh chồng đã bị tra tấn đến chết ở một trung tâm tẩy não. Anh cầm trong tay một văn kiện mà anh bị ép buộc phải ký tên, đó là một lời hứa để phỉ báng Pháp Luân Công.

Dịch từ:

http://falunart.org/artwork.php?&id=21
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/12/13/30295.html