Tranh của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp: “Chuyển Đại Pháp Luân”

Tranh sơn dầu trên vải: “Chuyển Đại Pháp Luân” của Kunlun Zhang (82. 5 X 63), 2004

[Chanhkien.org] Bức tranh này diễn tả người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, đang đứng trước khán giả tại Pháp hội Washington D.C năm 2003. Theo những đệ tử có thiên nhãn được mở, thì Sư phụ Lý đang phát ra từng lớp, từng lớp Pháp Luân để ban phát những điều kỳ diệu cho hơn 5.000 đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp hội. Mỗi đệ tử nhận được nhiều điều khác nhau dựa trên tình trạng cá nhân của họ. Thân hình của Sư phụ tại các tầng không gian khác rất cao lớn, không so sánh được. Sư phụ phát ra nhiều luồng năng lượng có màu đỏ, làm sáng rực cả phòng Pháp hội rộng lớn. Rất nhiều Pháp Luân lớn, nhỏ, đủ cỡ quay bên trong xương và các bộ phận nội tạng của tất cả các đệ tử tại Pháp hội. Cảnh tượng trông rất huyền diệu và thần thánh.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/12/21/30360.html