Loạt bài: Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết

Tác giả: Đạo Minh

[ChanhKien.org]

Dẫn nhậpThuận theo tiến trình Chính Pháp không ngừng tiến đến không gian bề mặt và sự liên tục đề cao tâm tính, đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn, trí huệ và năng lực mà Đại Pháp cấp cho tôi cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đại Pháp cũng đã triển hiện những chân tướng tại các tầng vũ trụ khác nhau tương ứng với cảnh giới tu luyện của tôi, bao gồm cả những bí ẩn trong lịch sử của Trái Đất. Nay xin viết ra để các đồng tu cùng tham khảo.

 

Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết (1): Nền văn minh Atlantis vĩ đại huy hoàng

Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết (2): Đế quốc Lan Đặc Tư

Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết (3): Bí ẩn về chiếc pin Baghdad

Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết (4): Truyền thuyết về người cá

Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết (5): Tam giác Bermuda – cánh cửa thời không

Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết (6): Hộp sọ pha lê

Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết (7): Văn hóa thần truyền – tiên dược bí truyền của Trung y cổ đại

Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết (8): Văn hóa thần truyền – truyền thuyết long tộc

Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết (9): Địa ngục và nhân gian

Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết (10): Đồng tính luyến ái và ma túy