Mây ngũ sắc kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Lệ Giang – Vân Nam[ChanhKien.org]

Hình ảnh chụp lại những đám mây ngũ sắc kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Lệ Giang tại Vân Nam Trung Quốc

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/264609Ngày đăng: 18-01-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.