Đơn ca nữ: Lòng từ bi

[ChanhKien.org]

Tác giả

Thơ: Hiểu Vân

Nhạc: Chính Tử – Cương Cầm

Hòa tấu: Thủy Tích

Diễn xướng: Lam Thiên

Nhạc MP3: Download

Ca từ:

Lòng từ bi

Con từ nơi thế giới mỹ hảo đến

Rơi vào cõi phàm trần mấy nghìn năm

Mù mịt trong mê con đang chờ đợi

Ngóng chờ Sư phụ từ bi đến

Sư phụ ơi, Sư phụ

Cảm tạ Ngài dẫn dắt con quay trở về

 

Con từ nơi vũ trụ xa xôi đến

Thệ ước thần thánh khắc ghi trong tâm

Trong mưa gió ước nguyện ban đầu của con không thay đổi

Kêu gọi Đại Pháp vũ trụ truyền ra

Sư phụ ơi Sư phụ

Cảm tạ Ngài dẫn dắt con quay trở về

Sư phụ ơi Sư phụ

Cảm tạ Ngài dẫn dắt con quay trở về

 

Con đến từ đại khung vũ trụ xa xôi

Tầng tầng đi xuống vì chờ đợi ngày hôm nay

Cơ duyên vạn cổ cổng trời mở ra

Truyền tụng lòng từ bi của Sư phụ

Sư phụ ơi Sư phụ

Cảm tạ Ngài dẫn dắt con quay trở về

Sư phụ ơi Sư phụ

Cảm tạ Ngài dẫn dắt con quay trở về

Dẫn dắt con quay trở về

 

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/247497