Ca khúc: Vũ trụ mới

Tác giả

Lời: Thanh Vân

Nhạc: Bắc Thiên

Nhạc MP3: Download

 

Bụi hồng rơi xuống, bánh xe vàng bay lên

Vạn kiếp trôi qua, vũ trụ mới hình thành

Trải qua hàng vạn gian nan, lưu lại chúng sinh

Chân Thiện Nhẫn, linh hồn của vũ trụ

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/240896