Đơn ca nữ: Tặng chân tướng

Tác giả:

Lời : Liên Tử

Nhạc: Hữu Đạo

Diễn xướng: Angel

Biên khúc/Đệm nhạc: Cheng En

Download: Mp3

 

Tặng chân tướng

Bước chân trên đường núi quanh co

Khoác trên thân ánh trăng sáng tỏ

Chúng tôi lặng lẽ bước tới sơn trang vắng vẻ

Trong tâm một lòng mong nguyện tốt đẹp

Đem chân tướng đặt tới cửa từng nhà

Chúng tôi đang làm tròn thệ ước thần thánh

Chúng sinh được cứu là hy vọng duy nhất của chúng tôi

 

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/245001