Nhạc phẩm: Dưới sự dẫn dắt của Sư phụ

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

 

 

Định dạng MP3: Tải về

Đây là nhạc khúc do một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục sáng tác. Nhạc khúc mô tả việc các đệ tử Đại Pháp đã lập thệ ước từ xa xưa đến nay, theo Sư phụ hạ thế, dưới sự dẫn dắt của Sư phụ đã khai sáng văn hóa cho nhân loại, hồng truyền Đại Pháp, cứu độ thế nhân. (Chuyển từ website Minh Huệ)


Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/136984