Lưu trữ - tháng 6, năm 2017
Theo năm
Theo tháng
26-06-2017:  Hàm nghĩa của chữ “Sinh”
26-06-2017:  Hướng nội tìm, tu tâm trong những việc nhỏ
24-06-2017:  Hãy tranh thủ thời gian để thực tu
24-06-2017:  Tu luyện trong Đại Pháp đắc được sinh mệnh mới
24-06-2017:  Trải nghiệm tại Pháp hội San Francisco 2016
19-06-2017:  Đứng trên cơ điểm chính Pháp mới có thể tu bỏ tâm sắc dục
14-06-2017:  Một chút lý giải về lời tiên tri của Edgar
09-06-2017:  Tôi trong “Phong Thần diễn nghĩa” và là đồ đệ Đại Pháp hôm nay
09-06-2017:  Từ sự phân biệt thật giả trong chuyện "Khổng Tử giết Thiếu Chính Mão", bàn về nguyên nhân làm biến dị văn hóa truyền thống
01-06-2017:  Tầm quan trọng của việc phát chính niệm