Ca khúc: Tiếng gọi từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ

Tác giả / ca từ: Du Viễn

Soạn nhạc: Niệm Từ

Phối khí: Du Khiết

Đệm nhạc: Cao Nguyên 

Biểu diễn: Quan Quý Mẫn, Trâu Tiểu Quần   

Định dạng MP3: Lai tự thâm khung đích hô hoán (song ca)

Biểu diễn: Đơn ca 

Định dạng MP3: Lai tự thâm khung đích hô hoán (đơn ca)

Nhạc đệm:

Định dạng MP3: Lai tự thâm khung đích hô hoán (beat)

Ca từ:

Trải qua muôn vàn hiểm nguy đến chốn thế gian,

Này con hỡi, con còn nhớ chăng lời thệ ước đã lập khi xưa?

Bao nhiêu bụi trần phải chăng đã che mờ mắt con?

Bao nhiêu khổ nạn phải chăng đã ngăn con tiến bước?

Trở về đi, trở về đi, chúng sinh đang nhớ con!

Trở về đi, trở về đi, chúng sinh đang mong ngóng con!

Trải qua vạn kiếp vì thực hiện hồng nguyện,

Này con hỡi, con đã thực hiện lời thề thần thánh hay chưa?

Bao nhiêu gian khổ phải chăng đã khiến trái tim con mê mờ?

Bao nhiêu ma nạn phải chăng đang ngăn cản con tinh tấn?

Trở về đi, trở về đi, chúng sinh đang nhớ con!

Trở về đi, trở về đi, chúng sinh đang mong ngóng con!

Trở về đi, trở về đi, chúng sinh đang nhớ con!

Trở về đi, trở về đi, chúng sinh đang mong ngóng con!

Này con hỡi, hãy trở về đi!

Dịch từ:

www.zhengjian.org/2006/10/15/109017.来自深穹的呼唤.html

www.zhengjian.org/2011/11/12/110093.来自深穹的呼唤(二).html