Hợp ca: Tam thoái tránh đại nạn

[ChanhKien.org]

Lời: Hải Võng, Uy Chấn

Nhạc: Hồng Ba

Biểu diễn: Đoàn hợp ca Đồng Tụng

Định dạng MP3: Tam thoái đào đại tai

Ca từ:

Tránh đại nạn, tránh đại kiếp,

Đảng, đoàn, đội tất cả đều thoái xuất lai.

Giải trừ lời thề độc, xỏa bỏ con dấu thú,

Từ trong cạm bẫy chết người thoái xuất lai.

Trời diệt ma đỏ, cứu người tốt,

Tam thoái giữ mạng, trời an bài.

Thoái mau lên, thoái mau lên,

Cùng nhau hướng về thời đại mới.

Thoái mau lên, thoái mau lên,

Cả làng cả xóm thoái mau lên.

Dịch từ: www.zhengjian.org/2013/02/10/116770.三退逃大灾(合唱).html