Kính chúc năm mới Sư tôn từ bi vĩ đại – Hòa tấu: Hoa sen vàng đua nở

Chế tác: Nhan Tĩnh Phân – Đệ tử Đại Pháp ở Đức

Biểu diễn: Nhan Tĩnh Phân

Tải về định dạng MP3: Kim liên đóa đóa khai

Nghe online:

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2014/01/30/126856.恭贺慈悲伟大的师尊新年好-贺曲:金莲朵朵开.html