Tiểu hợp xướng: “Thần Châu truyền đăng”

— Tiết mục dạ hội mừng năm mới 2006 của Đài truyền hình Tân Đường Nhân

[Chanhkien.org]

Tên: “Thần Châu truyền đăng” (Thần Châu kéo đèn lồng)
Độ dài: 7 phút 48
Sáng tác: Huyền Đồng
Phối khí: Huyền Đồng
Diễn xướng: Khương Mẫn, Quan Quý Mẫn

Nghe Online (Real) | Download (Real) | Download Mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/gequ/zhongwengequ/xiaohechang/2006/1009/26503.html