Nhạc khúc dân tộc: “Hoa mai nở”

[Chanhkien.org]

Tên: “Hoa mai nở” (Plum Blossoms)
Độ dài: 5 phút 28
Sáng tác: Tony Chen
Biên khúc/hòa âm: Tony Chen

Download Mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/qita/2010/0409/26915.html