Hội họa Trung Quốc: “Tích xuân thường phạ hoa khai tảo”

Tác giả: Chương Thúy Anh

Hội họa Trung Quốc: "Tích xuân thường phạ hoa khai tảo" (Tiếc xuân thường sợ hoa sớm nở)

[Chanhkien.org] Bức họa này vẽ một cung nhân trong cung đình thời Trung Quốc cổ đại. Ngoài ba điểm đỏ tươi trên mặt đất ra, không có cảnh nền nào khác. Cung nhân nhìn hoa trôi theo dòng nước, thấy hoa tàn hoa rụng mà thương tiếc mùa Xuân. Bởi vì trân quý mùa Xuân, nên thường sợ hoa tươi nở sớm. Hoa tươi vừa nở đã chóng tàn, mùa Xuân vừa tới đã sớm qua rồi. Điều khiến người ta tiếc nuối nhất chính là, khắp mặt đất đều là hoa tàn hoa rụng.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2002/8/9/17129.html