Hội họa Trung Quốc: “Ma Cô hiến thọ đồ”

Tác giả: Chương Thúy Anh

Hội họa Trung Quốc: "Ma Cô hiến thọ đồ" (Ma Cô dâng lễ mừng thọ)

[Chanhkien.org] Ma Cô là thần tiên trong truyền thuyết Trung Quốc. Một lần cô nói với bạn: “Kể từ lần trước tiếp đón bạn, mình đã chứng kiến ba lần Đông Hải biến thành đồng ruộng, chẳng bao lâu tới bờ biển Bồng Lai. Nước biển Đông Hải giờ chỉ sâu bằng một nửa lúc trước chúng ta gặp nhau, có thể sẽ sớm biến thành đồng ruộng nữa rồi”. Đây chính là nguồn gốc thành ngữ “Thương hải tang điền” hay “bể dâu”.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2002/7/13/16782.html