Nhạc hòa tấu: “Như mộng lệnh – Đắc độ”

[Chanhkien.org]

Độ dài: 4 phút 12
Tác giả: Lời/Đệ tử Đại Pháp ở Saipan, nhạc/Tu Nhạc
Biên khúc: Trần Đông

Nghe Online (Real) | Download (Real)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2006/12/04/dedu.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/gequ/zhongwengequ/banzouyinle/2006/1205/26538.html