Diễn tấu sáo trúc: “Đến vì các bạn”

[Chanhkien.org]

Tên: “Đến vì các bạn” (Coming for You)
Độ dài: 1 phút 51
Sáng tác: Phúc Âm
Diễn tấu: Kỷ Vũ
Biên khúc: Kỷ Vũ

Nghe Online (Real) | Download (Real)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2002-7-30-flute_weinierlai.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/guzheng/2002/0730/17033.html