Diễn tấu đàn tranh: “Đắc độ”

[Chanhkien.org]

Độ dài: 5 phút 04
Sáng tác: Trần Trí Bình
Diễn tấu: Trần Trí Bình

Lời bài hát:

(Lời tiếng Anh)

We have fallen to this maze
Helpless, lost, can’t find the way
Searching thousands of years
One day Master reappears
Be saved, be saved
Please don’t miss this chance again

(repeat)

(Lời tiếng Trung)

落入凡間深處,
迷失不知歸路。
輾轉千百年,
幸遇師尊普度,
得度,得度,
切莫機緣再誤。

(Phiên âm Hán Việt)

Lạc nhập phàm gian thâm xứ,
Mê thất bất tri quy lộ.
Triển chuyển thiên bách niên.
Hạnh ngộ Sư tôn phổ độ,
Đắc độ, đắc độ,
Thiết mạc cơ duyên tái ngộ.

(Tạm dịch)

Lạc sâu trong cõi phàm gian,
Mê mờ không biết đường về.
Thấm thoát đã trăm nghìn năm.
May gặp Sư tôn phổ độ,
Đắc độ, đắc độ,
Đừng lỡ cơ duyên lần nữa.

Nghe Online (Real) | Download (Real)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2004/04/13/04dedu.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/di/2004/0413/25616.html