Độc tấu Piano: “Phổ độ”

[Chanhkien.org]

Độ dài: 4 phút 35
Sáng tác: Đệ tử Đại Pháp người Tây phương
Diễn tấu: Đệ tử Đại Pháp người Tây phương
Nhạc phổ: Nhạc phổ Piano pdf (95k)

Nghe Online (Real) | Download (Real) | Download (mpga)

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/jianpan/2001/1228/13122.html