Hòa tấu nhạc dân tộc: “Vạn cổ thiên môn khai”

[Chanhkien.org]

Sáng tác: Huyền Đồng
Phối khí: Huyền Đồng
Diễn tấu: Nhạc đoàn Hồng Âm Anh quốc
Hợp tấu: Minh Lý (sáo trúc), Huyền Đồng (Tỳ Bà)
Độ dài: 8 phút 27
Nhạc phổ: [.zip](96kb)

Nghe Online (Real) | Download (Real)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2004/01/23/wgtmkminhe.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/minlehezou/2004/0122/25532.html