Nhạc chủ đề dự ngôn “Mai Hoa Thi”

Thiết kế bìa đĩa VCD dự ngôn «Mai Hoa Thi»

[Chanhkien.org]

Tác giả: Chính Dương
Soạn nhạc: Chính Dương
Nhạc phổ: Giản phổ | Phổ khuông nhạc

Nghe Online (Real) | Download (Real) | Download Mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/jianpan/2002/0627/24760.html