Ảnh Trung Quốc Đại Lục đầu năm mới: “Thần Vận đến rồi!”Tác giả: Nhất Diệp

[Chanhkien.org] Vào đầu năm mới 2012 tại Trung Quốc Đại Lục, trên đường phố và khu dân cư, đến đâu cũng có thể thấy áp-phích Thần Vận, xem Tân Đường Nhân, xem diễn xuất Thần Vận trên truyền hình mạng. Đây chính là điều độc đáo của năm nay, có người xem áp-phích thấy kinh ngạc quá: “Thần Vận đến rồi!”

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2012/1/27/80188.html


Ngày đăng: 29-01-2012