Nghệ thuật thần thánh: Thần Vận tại Lincoln Center, New York (Video)

[Chanhkien.org]

Thần Vận tại Lincoln Center, New York, tháng 6 năm 2011.

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9172