Chuyện cổ Phật gia: Hòa thượng Đạo Khâm

Tác giả: Nhất Đẩu

[Chanhkien.org] Vào triều Đường, có một hòa thượng tên là Đạo Khâm ngụ tại Kính Sơn. Nếu có người tới hỏi Đạo, ông lập tức giải đáp, ngôn ngữ giản đơn mà đạo lý cao thâm.

Khi quan Thích sử Trung Châu là Lưu Yến tới hỏi Đạo, cầm lư hương trong tay, Đạo Khâm nói: “Điều ác chớ làm, việc thiện nên theo”. Lưu Yến nói: “Điều ấy đứa trẻ ba tuổi cũng biết.” Đạo Khâm nói: “Đồng tử ba tuổi có thể biết, lão nhân trăm tuổi làm không được”.

Có vị quan to tên là Thôi Triệu Công tới hỏi ông: “Đệ tử hiện tại muốn xuất gia, liệu có được không?” Đạo Khâm nói: “Xuất gia là việc của đại trượng phu, không phải điều một quan tướng làm được.”

(Tư liệu gốc: «Dậu Dương tạp trở»)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/1/20/35388.html
http://pureinsight.org/node/3717