Thi từ khúc: Phổ Độ hữu cảm

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Phổ Độ hữu cảm

Phổ Độ thanh lai lệ mãn diện,
Sinh sinh thế thế tại lí diện;
Luy thế sinh tử vi hà cố,
Đồng hóa Đại Pháp phản cao xứ.

Diễn nghĩa:

Cảm ngộ khi nghe nhạc Phổ Độ

Âm thanh Phổ Độ ngân lên khiến gương mặt đẫm lệ,
Đời đời kiếp kiếp đều nằm trong bản nhạc này;
Sự sống và cái chết trải qua bao đời là vì cớ chi?
Đồng hóa với Đại Pháp để trở về nơi cao tầng.

Tạm dịch:

Phổ Độ hữu cảm

Nghe nhạc Phổ Độ nước mắt rơi,
Luân hồi chuyển thế đã bao đời;
Cớ sao sinh tử bao nhiêu kiếp?
Đồng hóa Đại Pháp trở về Trời.

(Lấy từ Minh Huệ Net)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/1/9580.html