Hội họa Trung Quốc: “Trảm yêu đồ”

Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

‘Trảm yêu đồ’

Bức tranh này miêu tả giây phút một tiểu đồng Trung Quốc chuẩn bị đâm chết một con cóc ba chân:

Viết trong bức tranh:
“Không để yêu quái sống sót”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/10/21/18967.html
http://pureinsight.org/node/1832