Tranh của đệ tử Đại Pháp: “Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư”

Tác giả: Trần Tiếu Bình

[Chanhkien.org]

Tranh “Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư” của họa sĩ Trần Tiếu Bình (Chen Xiaoping).

Tranh “Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư” của họa sĩ Trần Tiếu Bình (Chen Xiaoping).

Bức tranh khắc họa các đệ tử Đại Pháp đối diện với những làn sóng tà ác to lớn với vẻ tường hòa và từ bi, đồng thời kiên định tu luyện.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/7/13/22514.html
http://pureinsight.org/node/1728