Thiên Quốc Nhạc Đoàn: “Pháp Chính Càn Khôn”

[Chanhkien.org]

Tên bản nhạc: tiếng Trung: 法正乾坤 (Pháp Chính Càn Khôn); tiếng Anh: Fa Rectifies the Universe.

Thể loại: Nhạc diễu hành
Độ dài: 2 phút 15
Người sáng tác: Quan Quý Mẫn
Diễn tấu: Thiên Quốc Nhạc Đoàn Đài Loan.

Ngày 11/10/2009, toàn thể 250 người trong Thiên Quốc Nhạc Đoàn Đài Loan cùng nhau diễn tấu nên bản nhạc này.

Download MP3:  http://media.zhengjian.org/media/2009/10/27/fzqk-2009-10-11.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/tianguoletuan/2009/1104/26898.html