Hoạt họa: Tiên nữ lượn quanh Pháp Luân

Tác giả: William Wong

[Chanhkien.org]

TienNuPhapLuan

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/4823