Hoạt họa: Diệt trừ hắc thủ (2)

Tác giả: Wattana Bo

[Chanhkien.org]

DietHacThu2

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/4211