Hoạt họa: Dẫn thuyền ra khơi

Tác giả: Một học viên Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

GuidingVoyage

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/4442