Hoạt họa: Trên đỉnh núi cao

Tác giả: William Wong

[Chanhkien.org]

TrenDinhNui

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5049