Hoạt họa: Đuốc nhân quyền

Tác giả: Wattana Bo

[Chanhkien.org]

DuocNhanQuyen

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5280