Hoạt họa: Bay lên với tấm biểu ngữ và cuốn sách

Tác giả: Wattana Bo

[Chanhkien.org]

BannerAndBookDịch từ:

http://pureinsight.org/node/5309